گزارش ذخیره

کلاس لهجه: انگلیسی را طبیعی صحبت کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/٢٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:41 صداهای فردی را تمرین کنید
03:57 پیوند دادن و کاهش صداها را تمرین کنید
06:41 استرس کلمه را تمرین کنید
09:20 اقدام به

فرستادن