گزارش ذخیره

قدرت محدودیت های خلاق - براندون رودریگز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٢٣ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:53 محدودیت های مهندسی
02:48 تفکر علمی
04:03 نتیجه

فرستادن