گزارش ذخیره

چگونه می توانیم بحران مقاومت آنتی بیوتیکی را حل کنیم؟ - جری رایت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٦ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن