گزارش ذخیره

واژگان میوه در انگلیسی: نام و انواع میوه ها را به زبان انگلیسی بیاموزید


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٨ (٨ ماه قبل)

فرستادن