گزارش ذخیره

پاسخ های اسپیکینگ آیلتس نمره 9 و واژگان برای تسلط


کانال آکادمی انگلیسی کانال آکادمی انگلیسی
١,٩٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٢ (١١ ماه قبل)

فرستادن

آیلتس ریدینگ نمره 9
آیلتس ریدینگ نمره 9
١٢ ماه قبل