گزارش ذخیره

اشتباهات رایج گرامر انگلیسی: حال کامل یا گذشته ساده؟ | گرامر انگلیسی با سریال های تلویزیونی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/١٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:18 ماضی نقلی
02:49 مرور
04:47 زمان گذشته ساده
06:32 زمان منفی
08:25 قیدها
10:46 حال کامل در مقابل گذشته ساده

فرستادن