گزارش ذخیره

آخرین اعضای زنده یک گونه منقرض شده - ژان استیسکال


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٢٣ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:35 تاریخچه کرگدن سفید شمالی
01:09 آخرین دو
02:24 کرگدن سفید جنوبی
03:04 تولید مثل
03:49 جایگزین

فرستادن