گزارش ذخیره

کاری که می توانید با یک فک اضافی انجام دهید - دارین ساترفیلد


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٨ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:31 فک حلق
01:29 فک های ثانویه

فرستادن