گزارش ذخیره

All در مقابل Every - نکات دستور زبان انگلیسی: چه تفاوت هایی با هم دارند و چگونه از آنها در جمله استفاده کنیم!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٣٠ (٢ سال قبل)

فرستادن