گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - مگا کلاس انگلیسی "موسیقی" سی دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 آیا موسیقی سریعتر می شود؟
06:05 آیا دث متال می تواند شما را شاد کند؟
12:09 آواز خواندن
18:13 music from architecture
24:17 the music player revolution

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٨ ماه قبل