گزارش ذخیره

همه چیز را در زبان انگلیسی مودبانه نشان دهید! | تمرین پیشرفته تلفظ


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:38 اشکالی نداره
04:31 بیدار شو
05:34 زمان
08:01 سوالات پیشرفته
09:28 خروجی ها

فرستادن