گزارش ذخیره

چه چیزی باعث حملات پانیک می شود و چگونه می توانید از آنها پیشگیری کنید؟ - سیندی جی آرونسون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١٧ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن