گزارش ذخیره

اگر از مارها می ترسید این را تماشا کنید - اندرو ویتورث


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٨ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن