گزارش ذخیره

8 نکته برتر من در مورد چگونگی بهبود زبان انگلیسی با خواندن


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 وقتی شروع کردم به انگلیسی خواندن
00:44 نکته شماره 1
01:08 نکته شماره 2
02:10 نکته شماره 3
02:42 نکته شماره 4
03:36 الگوی خواندن من
05:25 درباره مفهوم
06:59 توصیه های کتاب من
08:30 نکته شماره 5
09:02 نکته شماره 6
09:43 نکته شماره 7
10:21 نکته اصلی من

فرستادن