گزارش ذخیره

آیا استرالیایی ها و ژاپنی ها می توانند زبان انگلیسی را بفهمند؟!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٧ (١٠ ماه قبل)

00:00 Just us being hilarious
00:28 What's up, shaggers?
01:10 Scran
02:27 Madlad
05:31 Cheeky nandos / Cheeky pint
08:03 Owt / Nowt

فرستادن