گزارش ذخیره

5 اشتباه در صحبت کردن به زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠١ (٢ سال قبل)

00:25 تولدت مبارک بهترین رئیس دنیا!
02:38 Enunciating.
05:06 استفاده از زبان توهین آمیز یا ناسزا
06:26 تکیه بیش از حد به کلمات پرکننده
08:01 خیلی آرام یا خیلی بلند صحبت می کند
11:07 نظر خود را بنویسید کدام یک از این پنج اشتباه را مرتکب می شوید؟

فرستادن