گزارش ذخیره

چرا کشتن سوسک ها اینقدر سخت است؟ - آمیا گوندالکار


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٣٠ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن