گزارش ذخیره

حال کامل را به راحتی در 9 دقیقه یاد بگیرید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٠ (٣ سال قبل)

00:00 گیج کننده ترین زمان انگلیسی
00:39 چیزی که باید در مورد حال کامل به خاطر بسپارید
01:11 نحوه تشکیل زمان حال کامل (مثبت)
03:32 کاری که هرگز نباید در آزمایشات انجام دهید
04:34 نحوه تشکیل زمان حال کامل (منفی)
04:48 نحوه تشکیل زمان حال کامل (سوال)
05:51 زمانی که باید از حال کامل استفاده کنیم
07:42 امتحان سریع

فرستادن