گزارش ذخیره

طوفان فکری در رایتینگ آیلتس، نحوه تولید ایده در تسک 2


کانال رز آیلتس کانال رز آیلتس
٦٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 انواع سوال
01:06 تجزیه و تحلیل سوال
02:05 طوفان فکری

فرستادن