گزارش ذخیره

صحبت با من: تمرین مکالمه انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٠١ (٣ سال قبل)

01:45 مهمترین سوال(های) مکالمه
03:10 صبحانه
04:10 پروانه اجتماعی
05:09 خونه
06:31 ساعت مچی
07:40 به برخی از کارها رسیدگی کنید
09:18 آخر هفته چه کاره ای؟
11:32 چه کار داری
14:00 شما هر کاری سرگرم کننده انجام می دهید
15:36 به نظر سرگرم کننده است! چه جالب!
18:01 چه جالب! چند وقت یکبار این کار را انجام می دهید؟
18:14 خوب، صحبت کردن با شما خوب است! آخر هفته خوبی داشته باشید!
18:51 کتاب الکترونیکی رایگان را از اینجا دانلود کنید





فرستادن