گزارش ذخیره

چگونه متداول ترین کلمات انگلیسی را تلفظ کنیم | آنها را به طور طبیعی بگویید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٧ (٣ سال قبل)

فرستادن