گزارش ذخیره

5 نکته مکالمه انگلیسی | چگونه مهارت های ارتباطی خود را تقویت کنیم


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١١/١٨ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 انتظار چه چیزی
01:13 نکته 1 صدا
03:54 نکته 3 برچسب های سوال
05:49 نکته 4 بازتاب

فرستادن