گزارش ذخیره

مدادها چگونه ساخته می شوند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/٢٤ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:34 زغال چوبی
02:22 گرافیت
03:50 چگونه مداد ساخته می شود
04:54 نتیجه

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
سال گذشته