گزارش ذخیره

این را قبل از شروع درخواست خود تماشا کنید (در دانشگاه رویاییتون پذیرفته شوید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/٠٣ (٤ سال قبل)

02:03 نامه همراه / بیانیه شخصی / انگیزه نامه
04:15 رزومه
05:25 بیانیه ویدیویی (اختیاری برای اکثر برنامه ها)
06:33 اطلاعات اضافی (سرگرمی ها، سفر، علایق شخصی)
07:09 توصیه نامه ها
08:38 کار خلاقانه یا تحلیلی
10:53 نمرات آزمون
11:38 هزینه درخواست

فرستادن