گزارش ذخیره

نحوه امتیاز دهی به اسپیکینگ آیلتس: چگونه نمره 9 بدست آوریم.


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/٢٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:40 روانی
04:00 واژگان
07:10 گرامر
08:45 تلفظ

فرستادن