گزارش ذخیره

آیا می توانم از اصطلاحات در اسپیکینگ آیلتس استفاده کنم؟


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢١ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:11 آیا باید از اصطلاحات زیادی استفاده کنم
01:37 اصطلاحات در مقابل عبارات اصطلاحی
03:41 نمونه های دیگر
05:27 نتیجه

فرستادن