گزارش ذخیره

راهنمای کامل صدای /r/ به انگلیسی بریتانیایی


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٩ (١ سال قبل)

فرستادن