گزارش ذخیره

دروس کوتاه انگلیسی: He, she ... یا they ؟


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠١ (١٠ ماه قبل)

فرستادن