گزارش ذخیره

تافل: قبل از شروع آمادگی باید تماشا کنید!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٣/٠٩ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 نمره خود را درک کنید
03:15 انگلیسی خود را تست کنید
09:27 آمادگی کاپلان تافل

فرستادن