گزارش ذخیره

چگونه به درستی عذرخواهی کنیم (SORRY در مقابل EXCUSE ME)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/١٩ (٤ سال قبل)

فرستادن