گزارش ذخیره

نحوه ارائه و دریافت بازخورد به زبان انگلیسی - درس انگلیسی تجاری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/١٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 بازخورد مثبت
03:15 بازخورد منفی مستقیم
06:29 بازخورد منفی به صورت غیر مستقیم
09:22 پاسخگویی به بازخورد

فرستادن