گزارش ذخیره

آیا شما بدنی با ذهن هستید یا ذهنی با بدن؟ - مریم علیمردانی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٧/٠٣ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن