گزارش ذخیره

صحبت با من: تمرین مکالمه انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:09 استخدام
03:30 مشاغل پاره وقت
04:09 بیکاری
06:14 کار
06:52 تعادل زندگی کاری
07:24 سوختن
08:36 عبارات شغلی
09:45 من کار میکنم برای
10:17 من کسب و کار خود را اداره می کنم
10:53 چه کار میکنی
14:12 نمونه گفتگو

فرستادن