گزارش ذخیره

یک جلسه , تاریخ , قرار ملاقات را به زبان انگلیسی تنظیم کنید!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/١١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:32 انگلیسی تجاری
05:46 انگلیسی معمولی
10:41 به من زنگ بزن

فرستادن