گزارش ذخیره

14 بار امیلیا کلارک انگلیسی را روان صحبت کرد | گفتار پیوسته


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:10 گفتار متصل
04:10 شکل ضعیف
08:55 ربط دادن
13:50 نتیجه

فرستادن