گزارش ذخیره

سرگرمی - واژگان سرعت | سری شماره 20 | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:31 واژگان سرگرمی (با مارک کولک)
01:48 به تنهایی

فرستادن