گزارش ذخیره

آنها چه کسانی هستند؟ (اعضای خانواده) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 اعضای خانواده
07:14 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن