گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید : Burgeon


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٩/٢٥ (٩ سال قبل)

فرستادن