گزارش ذخیره

واژگان خود را بهبود بخشید: نگویید NICE و BEAUTIFUL


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٦ (٣ سال قبل)

فرستادن