گزارش ذخیره

چگونه به زبان انگلیسی عذرخواهی کنیم - عبارات مکالمه انگلیسی


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٣ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:49 گفتگو
01:53 واژگان
02:59 تمرین
04:03 مرور
07:01 PDF رایگان خود را دریافت کنید

فرستادن