گزارش ذخیره

چند وقت یکبار "Get A Haircut" عبارات طبیعی را یاد بگیرید!


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠١/١٠ (٧ سال قبل)

فرستادن