گزارش ذخیره

آیا حیوان خانگی من می تواند بفهمد من چه می گویم؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٩ (١ سال قبل)

فرستادن