گزارش ذخیره

لحن طبیعی بریتانیایی | تلفظ نهایی انگلیسی درس 4


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:09 سوال
06:43 فرم های ضعیف
07:38 سوالات
10:22 تمرین سریع
11:12 سوالات
13:09 تمرین جمله

فرستادن