گزارش ذخیره

چگونه THE را تلفظ کنید: درس تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/١٥ (٤ سال قبل)

فرستادن