گزارش ذخیره

How Much؟ (اسمهای غیرقابل شمارش) - غذا | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢١ (٥ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:45 چقدر می خواهید؟ (اسامی غیر قابل شمارش)
06:40 تمرین بیشتر

فرستادن