گزارش ذخیره

افعال پخت و پز در انگلیسی - چگونه یک تخم مرغ را بپزیم!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠٦/١٦ (٨ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 عناصر
01:30 آشپزی

فرستادن