گزارش ذخیره

چگونه برای اسپیکینگ آیلتس آماده شویم: بهترین های سال 2020


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/١٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:21 خودکار و مداد!
01:40 استعاره ها
05:00 قسمت 1 نکته: اتصالات
07:16 تلفظ
08:40 قسمت 2 نکته: 1 دقیقه آماده سازی
10:59 قسمت 3 نکته
13:12 درس های زنده
16:39 اصطلاحات
20:39 گرامر: حال حاضر
22:53 دستور زبان: آینده استمراری
25:13 پاسخ ها
27:02 استن
28:48 تست های آزمایشی
32:12 بیشتر در مورد من و زندگی من

فرستادن