گزارش ذخیره

صفت و قید در زبان انگلیسی - 5 سطح دشواری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 سطح 1
02:22 سطح 2
04:45 مرحله 3
08:14 سطح 4
11:45 سطح 5

فرستادن