گزارش ذخیره

تاریخ تاریک سرنگونی هاوایی - سیدنی یاوکیا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٨ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن