گزارش ذخیره

نکاتی برای بهبود گرامر - افعال کمکی انگلیسی | BE, DO و HAVE


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٨/٠٢ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:26 چرا این مهم است
01:33 افعال کمکی
01:51 3 فعل کمکی اصلی
02:24 افعال باید با فاعل مطابقت داشته باشند
03:01 افعال کمکی کلمات تابعی هستند
04:16 Do
06:30 Be
08:10 Have

فرستادن